Dialogi z wnuczętami . Moje fotografie . Teksty i obrazy znanych twórców . Teksty edukacyjne . Kształtowanie poprawnych nawyków wła¶ciwego zachowania się a także własciwego odbioru podstawowych dóbr kultury .

MALARSTWO I RZE¬BA

¶roda, 08 marca 2017

https://www.guggenheim.org/artwork/site/peggy-guggenheim-collection

Peggy Guggenheim (1898 - 1979)- amerykańska kolekcjonerka sztuki europejskiej XX wieku. Kupowała obrazy w¶ród artystycznej cyganerii przedwojennego i wojennego Paryża od samych twórców, z których wielu znała  osobi¶cie.

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,2274788.html?disableRedirects=true

Wybrane obrazy z kolekcji Peggy Guggenheim:

 

MARC CHAGALL "RAIN"

PABLO PICASSO "THE POET":

 

PIET MONDRIAN "OCEAN 5:

¶roda, 08 lutego 2017

 "Dziewczyna w perłowych kolczykach" albo "Dziewczyna z perł±"– obraz autorstwa holenderskiego malarza Jana Vermeera, uznawany za jeden z najwybitniejszych przykładów XVII - wiecznego malarstwa.

Dziewczyna z perł± - Lilah

Co¶ uczy­nił mi­strzu z Delft, Janie,
tej dziew­czy­nie na sta­rym por­tre­cie,
że za­dzi­wia nas nie­ustan­nie,
choć mi­nę­ło nie­jed­no stu­le­cie?

Głowę panny tur­ban okry­wa,
roz­ja­¶nio­ny ko­bal­tem i żół­ci±,
biała perła łz± z ucha spły­wa,
zmy­sły każ± roz­chy­lić się ustom.

Czy wy­pły­nie z nich obiet­ni­ca,
ja­kie¶ słowo czu­ło­¶ci± na­brzmia­łe,
do ko­chan­ka, czy też do mi­strza,
co się zna­lazł gdzie¶ tam, poza ka­drem?

Nie, nie zdra­dzi tej ta­jem­ni­cy, 
nadal bę­dzie z wi­dza­mi się dro­czyć,
se­kret skry­ły czar­ne Ľre­ni­ce,

JAK SFINKS MILCZY GIOCONDA PÓŁNOCY.

¶roda, 01 lutego 2017
sobota, 28 stycznia 2017

Olej na tekturze, około r. 1924, własno¶ć prywatna.

Hanusia, córeczka malarki cał± uwagę skupia na obrazkach w ogl±danej ksi±żeczce. Nie zwraca uwagi na to, ze mamusia j± maluje. Do buzi podnosi jabłko, jest maleńka, buzia jej jest zaróżowiona. Biały kołnierzyk poplamiła sokiem z jabłka.

wtorek, 24 stycznia 2017

Kiedy spojrzysz na obraz najpierw widzisz kobietę po prawej stronie obrazu i dwie dziewczynki. Ta czę¶ć obrazu powstała najwcze¶niej, bo w latach 1880-1881. Kolory s± czyste,uderzenia pędzla delikatne, to czysty impresjonizm. Jednak Renoir tego obrazu zaraz nie ukończył. 

Około 1885-1886 Renoir powrócił jednak do „Parasolek” i dokończył obraz.  Kobieta z lewej i parasolki s± wymodelowane dokładniej i bardziej w zgodzie z malarstwem klasycznym, w sposób linearny.

 Kompozycja obrazu jest do¶ć chaotyczna, a wiele postaci jest uciętych. To oczywi¶cie celowy zabieg, który miał zwiększyć wrażenie, że obraz nie jest wystudiowan± sztuczn± wizj±, ale uwiecznieniem prawdziwego życia.

PIERRE AUGUSTE RENOIR- francuski malarz impresjonista.

OBRAZ "PARASOLKI" znajduje się w National Galery w Londynie.

sobota, 06 lutego 2016
czwartek, 28 stycznia 2016

Emili

EMILIA DUKSZTYŃSKA "PORTRET DZIEWCZYNKI "

poniedziałek, 18 stycznia 2016
¶roda, 29 paĽdziernika 2014

Na krakowskim rynku w pobliżu Wieży Ratuszowej w r. 2005 ustawiono rzeĽbę zatytułowan± "Eros bendato" artysty rzeĽbiarza Igora Mitoraja . Szukano dla niej innego miejsca w Krakowie ,ale ona zadomowiła się tu na dobre . Monument jest ulubionym miejscem dzieci, które uwielbiaj± wchodzić do wnętrza głowy i wygl±dać przez oczodół.

czwartek, 06 czerwca 2013
czwartek, 07 czerwca 2012
niedziela, 29 stycznia 2012
pi±tek, 27 stycznia 2012
poniedziałek, 16 stycznia 2012

"Dziewczyna z ksi±żk± " Danuta Muszyńska - Zamorska .

Zakładki:
DIALOGI K@ZI Z WNUCZKAMI :
1. O AUTORZE .
BABCI OPOWIASTKI
BAJKI
DLA RODZICÓW , BABĆ I DZIADKÓW
FRAGMENTY PROZY
GALERIA K@ZI
GDZIE¦ W POLSCE
GORˇCO POLECAM:
MOJE FILMIKI
OBRAZY I RZE¬BY
TEKSTY EDUKACYJNE
WIERSZE
Wykorzystywanie tekstów i zdjęć dostępnych na blogu możliwe jest tylko za pisemn± zgod± autora (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)
Ż INNE MOJE BLOGI DLA DZIECI :